Öppet brev till den avgångna valberedningen i FTF

Vi kan bara beklaga det sätt som ni behandlades på vid riksstämman/kongressen. Att på detta sätt vid sittande möte underkänna det arbete ni tillsammans och i samverkan med oss i klubbar och föreningar lagt ner för att få fram lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen tycker vi är skamligt.

Alla vi som är förtroendevalda, i förbundets föreningar och klubbar, både stora och små, har på olika sätt fått information och möjlighet att framföra till er i valberedningen de viktiga kriterier som bör beaktas. Vi har dessutom uppmanats och haft möjlighet att nominera de kandidater som vi vill föreslå. Detta arbete och engagemang underkändes kapitalt av de nya nomineringarna som framfördes under riksstämman/kongressen. 

Vi kan inte se annat än att ni som valberedare i ert arbete har följt de direktiv som finns i förbundets stadgar och i den arbetsordning som finns framtagen för valberedningen.

I både gamla och nya stadgar framgår tydligt att de lokala organen, senast två månader före riksstämma/kongress ska komma in med sina förslag till kandidater. Ombuden till riksstämman kommer från våra olika lokala organ, det är således vi som förtroendevalda som ska bära detta misslyckande inte valberedningen.

Att vara förtroendevald förpliktigar, precis som namnet säger, till att förmedla medlemmarnas åsikter, tankar och vara deras talesperson. Ett förtroende man fått vid val och som man ska behandla med respekt. I vår bransch talar man mycket om transparens mot kunderna, lika öppna borde vi kunna vara med varandra om hur vi ser på förbundsstyrelsen sammansättning.

I Finansliv framställs den genomförda valkuppen, som uppenbarligen förberetts under några veckor som spännande och dramatisk. En valkupp som dessutom säkerställdes genom att alla delegater tvingades att rösta på 12 övriga styrelseledamöter för att rösterna skulle räknas.

Vi kommer aldrig att tycka likadant men vi ska ha respekt för våra olika åsikter, ha mod att framföra dem och kunna ventilera våra ståndpunkter öppet.

Att på detta sätt underkänna valberedningens förslag samt alla förtroendevaldas nomineringar är brist på respekt, avsaknad av vilja till öppenhet och total frånvaro av förtroende. Vi vill ändå med detta brev visa för er valberedare att långt ifrån alla håller med de krafter som drev igenom detta under kongressen, det finns många som anser att detta är så långt ifrån förtroendearbete man kan komma.

 

Styrelsen för Skandias FTF-förening 

Insyn vid rekrytering

När jag en gång i tiden (ja det var längesen) valdes till förtroendeman på ett statligt verk så var jag per definition med på alla anställningsintervjuer på min avdelning. Arbetsgivaren ansåg att det var bra att jag var där och representerade både avdelning och fackförening och vi kompletterade varandra på intervjun. Jag gick vidare till den privata sfären samt fick ett större förtroendeuppdrag. Även här var det inbyggt att fackliga representanter träffade arbetssökande och hade full insyn i processen. När jag blev förtroendevald i Skandia så blev jag varse att det fungerade olika beroende på vart i landet man satt. I Göteborg och Sundsvall så fungerade det som jag var van och alla var nöjda med processen, i Stockholm och Linköping hade vi för få förtroendevalda och kunde inte engagera oss på samma sätt.
Nu har man tyvärr fått för sig att det sätt vi har jobbat på i Stockholm (bara för att vi är fackligt underbemannade) ska vara rättesnöre för övriga landet. Intrycket är att lokala chefer tycker att det fungerat bra men att man centralt (läs HR i Stockholm) styr och ställer.
Tänk längre! Vi förtroendevalda är en resurs som samtidigt bevakar att gällande diskriminerings- och arbetsrättslagstiftning efterlevs.

En förtroendevald vän av ordning

%d bloggare gillar detta: