Lön(samhet)?

Finns det något samband mellan fördelningen i den årliga lönerevisionen och hur det går för Skandia? Man vill ju gärna tro det.

I vårt kollektivavtal står det:
Den lokala lönebildningen har sin utgångspunkt i företagets affärs- och verksamhetsidé, finansiella ställning och utvecklingspotential.

Skandias egen lönepolicy säger så här:
 Den totala löneökningsnivån inom företaget har ett direkt samband med företagets affärsmässiga förutsättningar, strategiska mål och löneläget på marknaden.

Skandias VD höll ett tal innan julledigheten där han pekade på att 2012 har varit ett framgångsrikt år.

Allt detta borde ju tyda på att löneökningsnivån på Skandia i 2013 års revision borde vara högre än genomsnittet för försäkringsbranschen.
Tyvärr så finns inget historiskt belägg för detta. Under de år som jag har förhandlat så har arbetsgivarsidan ofta sagt att egentligen så skulle man vilja att löneökningen vore lägre än den kollektivavtalade siffran då Skandias lönsamhet inte varit så god. Standardsvaret på det är att kommer vi i så fall att se motsvarande höjning när Skandia går bra? Då har företrädarna för arbetsgivarsidan skruvat på sig och bytt ämne.
Om jag jämför med andra branscher, bland annat industrin där en mig närstående person är involverad, så är det ett annat ljud i skällan. Där är det inte alls ovanligt att man ligger flera tiondelar över den kollektivavtalade siffran, helt enkelt för att man inser att det är så man behåller sin personal och får dem att känna sig behövda och uppskattade.

Hoppet är ju det sista som överger en sägs det så jag hoppas verkligen att Skandia Liv i sin nya form inser värdet av att värdera och belöna den personal som de senaste åren varit med om ett antal stålbad och ändå hållit Skandias fana högt i förvissningen om att ett bra utfört jobb medför en bra löneutveckling.

En förtroendevald vän av ordning.

Lokal lönebildning på Skandia?

Sent omsider skrevs ett lokalt avtal om lönerevision på Skandia. Att man inte var överens om delar av hur man ska tolka vårt kollektivavtal var delvis skuld till att det tog tid vilket tyvärr ledde till frustration hos medlemmarna då utbetalningen blev senare än väntat.
Det kan vara på sin plats att reflektera över vad man inte var överens om.

Vi var väldigt nära att hamna i strejk i våras då FAO och FTF inte kunde enas om procentsiffran i kollektivavtalet. Med medlarhjälp så undveks konflikten. En av anledningarna till att man höll hårt på siffran tror jag beror på Skandia. I förra årets försök att komma överens om ett lokalt avtal på Skandia så vek arbetsgivaren sig inte en millimeter från den siffra som angavs som nödutgång i avtalet (2,2 %), vilket medförde att vi som enda företag av 48 inte fick till något lokalt avtal. I linje med detta så fanns det anledning att tro att Skandia som arbetsgivare skulle hålla fast vid den siffra som skulle avtalas för 2012. För att undvika att cirka 10 % av FTFs medlemmar skulle få en löneutveckling som var mycket sämre än övriga avtalsområden så gick man inte med på det bud som FAO styvnackat höll fast vid – 2,1 % utan fick igenom 2,6 %.
En stor nyhet med kollektivavtalet för 2011 – 2013 var den lokala lönebildningen. Detta i linje med arbetsgivarens egna tankar då man som arbetsgivare ska kunna relatera hur företaget går i lönebildningen. Om företaget går bra så kan man fördela mer och omvänt. Detta fanns inte på kartan i förhandlingarna med Skandia, varken 2011 eller 2012. 2012 hävdade man till och med att man inte hade rätt att diskutera siffran vilket var en bidragande orsak till att förhandlingarna drog ut på tiden. Vi vet nu att flera andra har kommit överens om en annan procentsats än den som avtalats. Vi från FTF-föreningen kände också att vi på Skandia kommit efter i löneutvecklingen då vi fick nöja oss med 2,2 % förra året medan snittet för branschen var betydligt högre. Till sist insåg vi att det var lönlöst att försöka påverka löneutrymmet då vi ville komma överens om ett lokalt löneavtal för FTF-medlemmarna på Skandia och vi var i det läget tacksamma för att FTFs förbundsstyrelse stått på sig trots tuffa centrala förhandlingar och fått till en siffra på 2,6 % i kollektivavtalet.

Med bakgrund av detta hoppas jag att våra medlemmar har förståelse för att lönejusteringarna utbetalades i juni i stället för i maj som vi siktade på från början.

/En förtroendevald vän av ordning

%d bloggare gillar detta: