Lön(samhet)?

Finns det något samband mellan fördelningen i den årliga lönerevisionen och hur det går för Skandia? Man vill ju gärna tro det.

I vårt kollektivavtal står det:
Den lokala lönebildningen har sin utgångspunkt i företagets affärs- och verksamhetsidé, finansiella ställning och utvecklingspotential.

Skandias egen lönepolicy säger så här:
 Den totala löneökningsnivån inom företaget har ett direkt samband med företagets affärsmässiga förutsättningar, strategiska mål och löneläget på marknaden.

Skandias VD höll ett tal innan julledigheten där han pekade på att 2012 har varit ett framgångsrikt år.

Allt detta borde ju tyda på att löneökningsnivån på Skandia i 2013 års revision borde vara högre än genomsnittet för försäkringsbranschen.
Tyvärr så finns inget historiskt belägg för detta. Under de år som jag har förhandlat så har arbetsgivarsidan ofta sagt att egentligen så skulle man vilja att löneökningen vore lägre än den kollektivavtalade siffran då Skandias lönsamhet inte varit så god. Standardsvaret på det är att kommer vi i så fall att se motsvarande höjning när Skandia går bra? Då har företrädarna för arbetsgivarsidan skruvat på sig och bytt ämne.
Om jag jämför med andra branscher, bland annat industrin där en mig närstående person är involverad, så är det ett annat ljud i skällan. Där är det inte alls ovanligt att man ligger flera tiondelar över den kollektivavtalade siffran, helt enkelt för att man inser att det är så man behåller sin personal och får dem att känna sig behövda och uppskattade.

Hoppet är ju det sista som överger en sägs det så jag hoppas verkligen att Skandia Liv i sin nya form inser värdet av att värdera och belöna den personal som de senaste åren varit med om ett antal stålbad och ändå hållit Skandias fana högt i förvissningen om att ett bra utfört jobb medför en bra löneutveckling.

En förtroendevald vän av ordning.

%d bloggare gillar detta: