Lokal lönebildning på Skandia?

Sent omsider skrevs ett lokalt avtal om lönerevision på Skandia. Att man inte var överens om delar av hur man ska tolka vårt kollektivavtal var delvis skuld till att det tog tid vilket tyvärr ledde till frustration hos medlemmarna då utbetalningen blev senare än väntat.
Det kan vara på sin plats att reflektera över vad man inte var överens om.

Vi var väldigt nära att hamna i strejk i våras då FAO och FTF inte kunde enas om procentsiffran i kollektivavtalet. Med medlarhjälp så undveks konflikten. En av anledningarna till att man höll hårt på siffran tror jag beror på Skandia. I förra årets försök att komma överens om ett lokalt avtal på Skandia så vek arbetsgivaren sig inte en millimeter från den siffra som angavs som nödutgång i avtalet (2,2 %), vilket medförde att vi som enda företag av 48 inte fick till något lokalt avtal. I linje med detta så fanns det anledning att tro att Skandia som arbetsgivare skulle hålla fast vid den siffra som skulle avtalas för 2012. För att undvika att cirka 10 % av FTFs medlemmar skulle få en löneutveckling som var mycket sämre än övriga avtalsområden så gick man inte med på det bud som FAO styvnackat höll fast vid – 2,1 % utan fick igenom 2,6 %.
En stor nyhet med kollektivavtalet för 2011 – 2013 var den lokala lönebildningen. Detta i linje med arbetsgivarens egna tankar då man som arbetsgivare ska kunna relatera hur företaget går i lönebildningen. Om företaget går bra så kan man fördela mer och omvänt. Detta fanns inte på kartan i förhandlingarna med Skandia, varken 2011 eller 2012. 2012 hävdade man till och med att man inte hade rätt att diskutera siffran vilket var en bidragande orsak till att förhandlingarna drog ut på tiden. Vi vet nu att flera andra har kommit överens om en annan procentsats än den som avtalats. Vi från FTF-föreningen kände också att vi på Skandia kommit efter i löneutvecklingen då vi fick nöja oss med 2,2 % förra året medan snittet för branschen var betydligt högre. Till sist insåg vi att det var lönlöst att försöka påverka löneutrymmet då vi ville komma överens om ett lokalt löneavtal för FTF-medlemmarna på Skandia och vi var i det läget tacksamma för att FTFs förbundsstyrelse stått på sig trots tuffa centrala förhandlingar och fått till en siffra på 2,6 % i kollektivavtalet.

Med bakgrund av detta hoppas jag att våra medlemmar har förståelse för att lönejusteringarna utbetalades i juni i stället för i maj som vi siktade på från början.

/En förtroendevald vän av ordning

%d bloggare gillar detta: