Öppet brev till den avgångna valberedningen i FTF

Vi kan bara beklaga det sätt som ni behandlades på vid riksstämman/kongressen. Att på detta sätt vid sittande möte underkänna det arbete ni tillsammans och i samverkan med oss i klubbar och föreningar lagt ner för att få fram lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen tycker vi är skamligt.

Alla vi som är förtroendevalda, i förbundets föreningar och klubbar, både stora och små, har på olika sätt fått information och möjlighet att framföra till er i valberedningen de viktiga kriterier som bör beaktas. Vi har dessutom uppmanats och haft möjlighet att nominera de kandidater som vi vill föreslå. Detta arbete och engagemang underkändes kapitalt av de nya nomineringarna som framfördes under riksstämman/kongressen. 

Vi kan inte se annat än att ni som valberedare i ert arbete har följt de direktiv som finns i förbundets stadgar och i den arbetsordning som finns framtagen för valberedningen.

I både gamla och nya stadgar framgår tydligt att de lokala organen, senast två månader före riksstämma/kongress ska komma in med sina förslag till kandidater. Ombuden till riksstämman kommer från våra olika lokala organ, det är således vi som förtroendevalda som ska bära detta misslyckande inte valberedningen.

Att vara förtroendevald förpliktigar, precis som namnet säger, till att förmedla medlemmarnas åsikter, tankar och vara deras talesperson. Ett förtroende man fått vid val och som man ska behandla med respekt. I vår bransch talar man mycket om transparens mot kunderna, lika öppna borde vi kunna vara med varandra om hur vi ser på förbundsstyrelsen sammansättning.

I Finansliv framställs den genomförda valkuppen, som uppenbarligen förberetts under några veckor som spännande och dramatisk. En valkupp som dessutom säkerställdes genom att alla delegater tvingades att rösta på 12 övriga styrelseledamöter för att rösterna skulle räknas.

Vi kommer aldrig att tycka likadant men vi ska ha respekt för våra olika åsikter, ha mod att framföra dem och kunna ventilera våra ståndpunkter öppet.

Att på detta sätt underkänna valberedningens förslag samt alla förtroendevaldas nomineringar är brist på respekt, avsaknad av vilja till öppenhet och total frånvaro av förtroende. Vi vill ändå med detta brev visa för er valberedare att långt ifrån alla håller med de krafter som drev igenom detta under kongressen, det finns många som anser att detta är så långt ifrån förtroendearbete man kan komma.

 

Styrelsen för Skandias FTF-förening 

Lön(samhet)?

Finns det något samband mellan fördelningen i den årliga lönerevisionen och hur det går för Skandia? Man vill ju gärna tro det.

I vårt kollektivavtal står det:
Den lokala lönebildningen har sin utgångspunkt i företagets affärs- och verksamhetsidé, finansiella ställning och utvecklingspotential.

Skandias egen lönepolicy säger så här:
 Den totala löneökningsnivån inom företaget har ett direkt samband med företagets affärsmässiga förutsättningar, strategiska mål och löneläget på marknaden.

Skandias VD höll ett tal innan julledigheten där han pekade på att 2012 har varit ett framgångsrikt år.

Allt detta borde ju tyda på att löneökningsnivån på Skandia i 2013 års revision borde vara högre än genomsnittet för försäkringsbranschen.
Tyvärr så finns inget historiskt belägg för detta. Under de år som jag har förhandlat så har arbetsgivarsidan ofta sagt att egentligen så skulle man vilja att löneökningen vore lägre än den kollektivavtalade siffran då Skandias lönsamhet inte varit så god. Standardsvaret på det är att kommer vi i så fall att se motsvarande höjning när Skandia går bra? Då har företrädarna för arbetsgivarsidan skruvat på sig och bytt ämne.
Om jag jämför med andra branscher, bland annat industrin där en mig närstående person är involverad, så är det ett annat ljud i skällan. Där är det inte alls ovanligt att man ligger flera tiondelar över den kollektivavtalade siffran, helt enkelt för att man inser att det är så man behåller sin personal och får dem att känna sig behövda och uppskattade.

Hoppet är ju det sista som överger en sägs det så jag hoppas verkligen att Skandia Liv i sin nya form inser värdet av att värdera och belöna den personal som de senaste åren varit med om ett antal stålbad och ändå hållit Skandias fana högt i förvissningen om att ett bra utfört jobb medför en bra löneutveckling.

En förtroendevald vän av ordning.

Insyn vid rekrytering

När jag en gång i tiden (ja det var längesen) valdes till förtroendeman på ett statligt verk så var jag per definition med på alla anställningsintervjuer på min avdelning. Arbetsgivaren ansåg att det var bra att jag var där och representerade både avdelning och fackförening och vi kompletterade varandra på intervjun. Jag gick vidare till den privata sfären samt fick ett större förtroendeuppdrag. Även här var det inbyggt att fackliga representanter träffade arbetssökande och hade full insyn i processen. När jag blev förtroendevald i Skandia så blev jag varse att det fungerade olika beroende på vart i landet man satt. I Göteborg och Sundsvall så fungerade det som jag var van och alla var nöjda med processen, i Stockholm och Linköping hade vi för få förtroendevalda och kunde inte engagera oss på samma sätt.
Nu har man tyvärr fått för sig att det sätt vi har jobbat på i Stockholm (bara för att vi är fackligt underbemannade) ska vara rättesnöre för övriga landet. Intrycket är att lokala chefer tycker att det fungerat bra men att man centralt (läs HR i Stockholm) styr och ställer.
Tänk längre! Vi förtroendevalda är en resurs som samtidigt bevakar att gällande diskriminerings- och arbetsrättslagstiftning efterlevs.

En förtroendevald vän av ordning

Mätas och vägas

Vi har väl alla mötts av meddelandet ”Efter samtalet så kommer vi att ställa några frågor till dig för att kunna förbättra vår service…” när vi varit i kontakt med en leverantör som vi är kund hos. Jag hör väl tyvärr till dem som oftast efter att fått hjälp lägger på luren och väljer att avstå från att ”förbättra servicen”.  Är risken större att jag svarar på frågorna om jag fått eller inte fått den hjälp jag förväntade mig? Finns det verkligen statistisk säkerhet i dessa svar?
Många av oss anställda i försäkringsbranschen utsätts för att mätas dagligen. Arbetsgivaren hänvisar till det argument som anges i telefonsamtalet ovan. ”Det är ju för kundens bästa!”. Men är det verkligen det? Hur använder man slutresultatet? Att man vill att den anställde svarar på så många samtal som möjligt men samtidigt ger kunden bästa möjliga service, ser man ingen motsättning i det?
Att föra statistik är i sig inget konstigt men man måste samtidigt ha en övergripande idé om hur man använder statistiken och hur den påverkar. Det finns så många faktorer som spelar in.
Det viktigaste måste vara att ha en trygg personal som inte känner sig jagad utan kan ge kunden service i lugn och ro. Kunden får kanske inte heller alltid det den vill ha, är det då ett dåligt betyg på handläggaren?
Trenden att mäta och väga allt som görs känns förlegad, som ett arv från verkstadsindustrin där man i en annan omfattning kanske kan mäta mycket som görs. Vår bransch borde bemöda sig på att mäta trender i stället, känna av när pensionsfrågor är på tapeten, ha känsla för att bolånesamtal kan bli vanliga nu etc. i stället för att på individnivå räkna pinnar, minuter och sammanställa kundbetyg.

En förtroendevald vän av ordning

Lokal lönebildning på Skandia?

Sent omsider skrevs ett lokalt avtal om lönerevision på Skandia. Att man inte var överens om delar av hur man ska tolka vårt kollektivavtal var delvis skuld till att det tog tid vilket tyvärr ledde till frustration hos medlemmarna då utbetalningen blev senare än väntat.
Det kan vara på sin plats att reflektera över vad man inte var överens om.

Vi var väldigt nära att hamna i strejk i våras då FAO och FTF inte kunde enas om procentsiffran i kollektivavtalet. Med medlarhjälp så undveks konflikten. En av anledningarna till att man höll hårt på siffran tror jag beror på Skandia. I förra årets försök att komma överens om ett lokalt avtal på Skandia så vek arbetsgivaren sig inte en millimeter från den siffra som angavs som nödutgång i avtalet (2,2 %), vilket medförde att vi som enda företag av 48 inte fick till något lokalt avtal. I linje med detta så fanns det anledning att tro att Skandia som arbetsgivare skulle hålla fast vid den siffra som skulle avtalas för 2012. För att undvika att cirka 10 % av FTFs medlemmar skulle få en löneutveckling som var mycket sämre än övriga avtalsområden så gick man inte med på det bud som FAO styvnackat höll fast vid – 2,1 % utan fick igenom 2,6 %.
En stor nyhet med kollektivavtalet för 2011 – 2013 var den lokala lönebildningen. Detta i linje med arbetsgivarens egna tankar då man som arbetsgivare ska kunna relatera hur företaget går i lönebildningen. Om företaget går bra så kan man fördela mer och omvänt. Detta fanns inte på kartan i förhandlingarna med Skandia, varken 2011 eller 2012. 2012 hävdade man till och med att man inte hade rätt att diskutera siffran vilket var en bidragande orsak till att förhandlingarna drog ut på tiden. Vi vet nu att flera andra har kommit överens om en annan procentsats än den som avtalats. Vi från FTF-föreningen kände också att vi på Skandia kommit efter i löneutvecklingen då vi fick nöja oss med 2,2 % förra året medan snittet för branschen var betydligt högre. Till sist insåg vi att det var lönlöst att försöka påverka löneutrymmet då vi ville komma överens om ett lokalt löneavtal för FTF-medlemmarna på Skandia och vi var i det läget tacksamma för att FTFs förbundsstyrelse stått på sig trots tuffa centrala förhandlingar och fått till en siffra på 2,6 % i kollektivavtalet.

Med bakgrund av detta hoppas jag att våra medlemmar har förståelse för att lönejusteringarna utbetalades i juni i stället för i maj som vi siktade på från början.

/En förtroendevald vän av ordning

Jobba på semestern?

Nu är det snart dags för många att  ta välbehövlig semester.  Frågan är hur mycket  kopplar vi  bort jobbet… En tredjedel av alla tjänstemän känner sig tillgängliga för jobbet under sin ledighet, visar en ny undersökning. Är vi tillgängliga för att vi måste eller för att vi vill? Vi gör en helt ovetenskaplig undersökning!

Den blomstertid nu kommer…. men inte semestertillägget

I dagarna fick vi e-post från FTF där vi glädjande påminns om semestertillägget som vi får tack vare kollektivavtalet. Tyvärr så finns det smolk i glädjebägaren för oss Skandiaanställda, då tillägget inte utbetalas förrän efter semestern. Vi som varit anställda lite längre minns ”den gamla goda tiden” när tillägget utbetalades i samband med junilönen. En av den förre HR-direktörens bedrifter var att ta bort detta trots att FTF-föreningen påpekade att detta var en av personalen mycket omtyckt företeelse. Man hänvisade till att man förlorade pengar då det var svårt att kräva tillbaks ersättningen från de som slutade under året. Arbetsgivaren stödde sig även på skrivningen i kollektivavtalet som ger arbetsgivaren möjlighet att välja mellan att betala ut i samband med eller närmast efter semestern. Man kan undra om man tänker på att den badwill man fått i och med detta långt överstiger de få kronor man förlorar på de som slutar och inte betalar tillbaks ordentligt.
FTF-föreningen har vid upprepade tillfällen försökt förmå arbetsgivaren att ompröva sitt beslut men det verkar vara förgjort. Vi vet att flera av våra konkurrenter är smarta nog att hålla fast vid att betala ut i junilönen. Skandia säger sig vilja vara en attraktiv arbetsgivare, det vore kul att veta mer konkret hur man tänker leva upp till det?

En förtroendevald vän av ordning

%d bloggare gillar detta: